Kinezi terapija

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe.

Možemo vršiti aktivnu i pasivnu terapiju u zavisnosti od dijagnoze i opšteg stanja pacijenta. Najčešće se koristi kod poremećaja biomehanike, degenerativnih oboljenja kičme kao najkomplikovanijeg biomehanickog sistema.

Poremećaji se mogu razviti na bilo kom nivou kićme (cervikalnom, torakalnom I lumbalnom) koristi se kod hiper i hipotonusa mišića, dugotrajnih nepovoljnih položaja, lošeg držanja, bolesti unutrašnjih organa, povreda, bolnih stanja I kod mnogobrojnih postoperativnih stanja.

English