Vertebralna trakcija

Stari način lečenja bolova u leđima gde se mehaničkom silom povećava distanca između pršljenova, proširuju međupršljenski otvori i istežu okolna meka tkiva. Indikovano je lečenje vratne (cervikalne) i slabinske (lumbalne kičme), hernijacija diskusa, faset sindrom, spondilolisteza, iritacija korenova nerva.

English