Magnetoterapija

Magnetoterapija je primena konstantnog i impulsnog magnetnog polja niske frekvencije u svrhe lečenja.

ELECSVSTEM je vodeća firma u svetu za proizvodnju magneta niske frekvencije do 50Hz. Ima izuzetno širok spektar delovanja u ortopediji, rehabilitaciji, fizijatriji, neurologiji itd.

English