Tcare terapija

Tcare je terapija visoko frekventnom naizmenicnom strujom. To je modifikovana varijanta Tecar terapije koja je u Španiji poznata kao Indiba.

Terapijom se postiže energetski i termalni efekat izazivajući tako lokalnu hipertermiju i prokrvljenost tkiva što znatno ubrzava proces lečenja i oporavka.

Tcare terapija je našla primenu u ortopediji, neurologiji, reumatologiji, neurohirurgiji i u lečenju sportskih povreda.


 

English