Elektroterapija

Na novom SONOPULS 692V aparatu ENRAF NONIUS mogu se dobiti svi postojeći strujni oblici koji se koriste u terapijske svrhe. To su dijadinamičke, tens, interferentne i galvanska struja kao i sve vrste nervnih I mišićnih stimulacija.


            

English