Krioterapija

Krioterapija je primena hladnoće (leda) u terapijske svrhe. Višeminutnim delovanjem postižemo maksimalno širenje lokalnih krvnih lokalnih krvnih sudova. Usled paralize nervnih završetaka koje izaziva led krvni sudovi ostaju maksimalno otvoreni duži vremenski period. Krioterapiju koristimo kod svih akutnih stanja (sportske povrede, otoci, hematomi) i bitno utiče na smanjenje bola.

English