Fizikalna terapija

Fizikalna terapija i lečenja fizikalnim sredstvima predstavlja najstariji oblik terapije. Fizikalna terapija predstavlja primenu raznih oblika energije u cilju prevencije, lečenja i osposobljavanja. Radi postizanja željenih efekata pri lečenju, fizikalna terapija koristi toplotnu, mehaničku, zvučnu i energiju magnetnih polja. Svi ovi oblici energije mogu se dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

Prema načinu davanja, fizikalna terapija može biti:

 • Lokalna, kada fizički agensi deluju samo na jedan deo tela
 • Opšta, kada fizički agensi istovremeno deluju na celo telo
   

U ambulanti za fizikalnu terapiju “NIVEX” zastupljene su sledeće vrste terapija:

 • Ekstrakorporalna šok talas terapija – SHOCK WAVES
 • Elektroterapija
 • Tcare terapija
 • Sonoterapija – ULTRAZVUK
 • Laser – STIMULISANA EMISIJA ZRAČENJA
 • Vertebralna trakcija
 • Magnetoterapija
 • Vakum – KOMPRESIVNA TERAPIJA
 • Hidrokolator pakovanja
 • Krioterapija
   

 

English